Nemzeti nap-Honismereti vetélkedő ’48 ünnepén

2022. március 15-én a Zeyk Domokos Technológiai Líceumban Honismereti vetélkedővel vette kezdetét a megemlékező, forradalmat felidéző rendezvények sora.

A rendezvényen az iskolában tartózkodó osztályok mindenike képviseltette magát, ily módon 8 csapatba szerveződve közel negyven diák vett részt a vetélkedőn. A vetélkedő érdekessége, mindamellett, hogy a verseny reggelén, ad hoc módon lett meghirdetve, hogy próbáinak feladatai összekötötték ’48-at Székelykeresztúrral, alapozva a tanulók általános ismereteire, lexikális tudására, kreativitására.

Az öt fordulós vetélkedő I. fordulója egy Székelyeresztúr címer megtervezését kérte a diákoktól. Itt számos érdekes ceruzarajz készült, esetenként magyarázatokkal színezve. A II. fordulóban, a megadott kijelentések igazságértékeiről kellett a diákoknak dönteniük. A III. fordulóban a megadott válaszok közül kellett kiválasztaniuk a helyeset a résztvevőknek. A IV. forduló válaszmegfogalmazást, konkrét lexikális tudást kért a versenyzőktől.

Az V. fordulóban egy fogalmazásba burkolt haditervvel kellett előrukkolniuk a csapatoknak, mely elmondása szerint Bem tábornok, Petőfi Sándor és Zeyk Domokos tanácskozik, tervez. A vetélkedő anyagát Tekeres Imola, történelem szakos tanár állította össze, a versenyt levezette Kornis Melinda, iskolai tanácsadó tanár. A versenyt számos kollega segítette munkájával, akiknek ez úton is köszönetünket fejezzük ki.

Az eredményhirdetés után kokárda és egyéb nemzeti identitást hangsúlyozó eszköz készítésére buzdította a csapatok tagjait Vas Melinda, textiltermék készítő szaktanár. Ezekután megemlékező percek következtek az iskola épülete előtt álló Zeyk mellszobornál. Az ünnepi megemlékezés filmvetítéssel zárult.