Tolerancia nap a Zeykben

2022. november 22-én Tolerancia napi vetélkedőre került sor a Zeyk Domokos Technológiai Líceumban. A vetélkedőre 9 csapat nevezett be a IX., XI. osztályok tanulói közül. A sorra következő kérdések közt kreativitást, véleménynyilvánítást, szövegmagyarázatot igénylő feladatok szerepeltek.

A feladatok közül a legnehezebbnek a szövegmagyarázatot igénylő feladat tűnt, melynek szövege, akár a vetélkedő és az egész hónap mottója is lehetne.

„Ha nem vagyunk meggyőződve a mi ismereteink, módszereink magasabbrendűségéről, ha komolyan el tudjuk képzelni, hogy másokéi ugyanolyan értékűek lehetnek, akkor a tolerancia értelmét veszti, és helyére a kíváncsi érdeklődés lép a másfajta bölcsességek, másfajta viselkedések, másfajta gondolkodásmódok másfajta mondanivalói iránt.” Mérő László A vetélkedő lényege a toleráns viselkedés iránti, illetve viselkedésre irányuló érzékenyítés volt, pontosabban azoknak a tőlünk, valamint felénk jövő viselkedésmódoknak a tudatosítása, amelyek az elfogadás érzését erősíthetik bennünk a tolerancia hónapjában, az ünnepek előtt és mindenkoron.