Erasmus+, VET PACT szakmai találkozó Valenciában

A Zeyk Domokos Technológiai Líceum két tanára, Baciu Gyöngyvér, mérnök-tanár és Kornis Melinda, iskolai tanácsadó tanár, szakértői minőségben 2023 jún. 9-15-ig részt vett az ERASMUS+ VET PACT elnevezésű projekt spanyolországi (Valencia) megbeszélésén.

A találkozóval egybekötött meetingen Székelykeresztúr térségből Balog Zsuzsanna, az Erdélyi Magyar Ifjúsági Egyesület munkatársa, valamint Dávid Endre, székelyudvarhelyi vállalkozó, továbbá az említett két tanár alkotta a szakértői csoportot. A találkozón a projekt elkövetkező lépései kerültek megbeszélésre: a különböző, projektben résztvevő országok, szerepei, feladatkörei, a projekttermék elkészítési és előkészítési lépései. A projektben Magyarország, Spanyolország, El Salvador, Argentína, Kolumbia projektben részvevő küldöttei mellett, Romániát képviseltük.

A VET PACT fontosabb kérdései közt szerepel, hogy a diákok milyen kompetenciáit és milyen módon fejlesszék a szakképző intézmények egy ennyire gyorsan változó világban? Hogyan segítsék a tanulókat, a megfelelő, adekvát   információszerzésben és szelekcióban, a hiteles források felkutatásában, továbbá a különböző országok szakmai jógyakorlatainak alkalmazásában a tanulási folyamat részeként. A projekt termékeként egy jógyakorlatokat tartalmazó gyűjtemény kerül összeállításra, mely nemzetközi elveket követve próbál olyan kompetenciaalapú tudásrészecskéket átadni, melyek az egyes szakmák, valamint a mindennapi gyakorlat alapjait, fontos részeit képezhetik.