A WP3 fázis előkészítő szakasza

A 2023 november 21-26 közti időszak előkészítése, pontosabban a WP3 fázis iskolai szintű szervezési időszaka zajlik éppen a Zeyk Domokos Technológiai Líceumban. Az El Salvador-i találkozón sor kerül a tulajdonképpeni, módszertani-pedagógiai alapokon nyugvó, tanterv kidolgozására vonatkozó megbeszélésekre, az  odautazó  pedagógusok közreműködésével. A tanterv a szakképzésben  résztvevő diákok számára íródik, pszichopedagógiai, módszertani alapképzéssel rendelkező pedagógusok, tapasztalati háttér és számos ifjúsági tevékenység lebonyolításában jártas non-guvernamentális szervezeti képviselők együttműködésével.

A cél a transzformatív tanítás-tanulás elősegítése a szakképzésben, egy új – minden országra szabott – tanterv kidolgozásával, amely a nem formális, bárhol alkalmazható oktatási módszerekre fókuszál  és lehetővé teszi a szakképzésben részt vevő fiatalok számára, hogy jobban megbirkózzanak a tanulási nehézségekkel, továbbá megkönnyíti a belépést a munkaerőpiacra, főleg a Experiential Learning, Philosophy for Children és Digital Landmark Stories módszerekkel. Konkrétan:

  • 6 különböző ország szakembereinek, személyes módszertani kompetenciáinak a gyűjteménye lesz ez a tanterv, fókuszálva a transzformatív oktatás finalitásaira.
  • mélyreható tanulási tapasztalatot szándékozik nyújtani az említett témákban, a szakképzésben résztvevő hallgatók körében, kreatív, befogadó és részvételen alapuló oktatási környezetben
  • cél továbbá olyan tanterv létrehozása, amely az egyes országok szakképző iskoláiban, technológiai líceumaiban tanuló diákok és tanárok helyi, specifikus, ország, illetve regionális szintű sajátosságai függvényében  foglalkozik a tényleges oktatási szükségletekkel.