Igazgató váltás iskolánkban

A 2020-2021-es tanév, számos előrevetíthető kihívásával együtt a változások időszaka is egyben a Zeyk Domokos Technológiai Líceum életében. Baciu Gyöngyvér intézményvezetőt, aki mintegy 9 esztendőn keresztül állt az intézmény élén, idén ősztől Kiss József közgazdász tanár kollégánk követi az igazgatói minőség betöltésében. Szándékosan használom a követi szót, hiszen reményeink szerint az igazgatónő által elkezdett és beindított tevékenységek jövőbeni irányítása és folytatása, továbbá újabb célok, távlatok megfogalmazása és levezetése lesz az új intézményvezető legfőbb célkitűzése. Baciu Gyöngyvér szülővárosában, Szentegyházán kezdte általános iskolai tanulmányait, majd a székelyudvarhelyi, mostani Tamási Áron (akkor Petru Groza) Gimnáziumban folytatta. Korán nyilvánvalóvá vált számára, hogy tanulmányait mérnöki szakon szeretné folytatni, ezért a Bukaresti Műszaki Egyetem öntő szakára felvételizett, ahová sikeres felvételt nyert. Innen helyezték ki 1988-ban a székelykeresztúri Acélöntődéhez. 1989 szeptemberétől kezdődik az ún. oktatói-nevelői tevékenysége, hiszen a székelykeresztúri Ipari Líceumban tanított egy évet. 1992-től a Gyerekotthonba került nevelőnek, majd 1998-tól a fiatfalvi iskola mellett megalakult szakiskolába tanítani. A Gyermekotthon időközben megszűnt addigi formájában működni, a gyerekek családi ház típusú otthonokba kerültek, és az akkori Zeyk Domokos Szakiskolában is megkezdődött a szakoktatás 1-1 osztállyal (kertész-autóbádogos). 2001-től a fiatfalvi osztályok is felköltöztek a Zeyk Domokos Szakiskola épületébe. Baciu Gyöngyvér 2001-2012-ig lesz az említett intézmény igazgatóhelyettese, majd 2012- től, az akkori igazgató, Bartos László nyugdíjba vonulásától kezdődően egészen ez év őszéig, azaz 2021-ig az intézmény vezetője. A megvalósítás fejezethez érve, fontos körvonalaznom, hogy egy nagyon nehéz időszak volt ez az intézmény életében, hiszen a kezdetek kezdetekor felszerelés, illetve műhelyek hiánya, valamint egy szegényes, megrongált épület összképe fogadta a tanítani és tanulni vágyó ide érkező pedagógusokat és diákokat. Baciu Gyöngyvér 2001-ben pályázatot nyújtott be az Orbán Balázs Gimnázium Alapítványával karöltve az Apáczai Alapítványhoz, melyet sikeresnek bíráltak el, és ennek következtében az iskola egy kicsi traktorral, egy elektromos hegesztővel és szerszámgépekkel gazdagodott. Ugyanebben az évben besegített a PHAREpályázat megírásába, melyet a következő évben sikeresnek bíráltak el. Aligazgatói tevékenysége alatt, 2003-ban, a megnyert pályázati tőke felhasználásával felújult a fűtésrendszer, kicserélődtek a nyílászárók és megtörtént a tetőjavítás is. 2005-ben új műhely létesült az iskola területén. 2005-2007-ig gépekkel, szemléltető anyagokkal, eszközökkel és a szakoktatáshoz szükséges berendezésekkel gazdagodott az intézmény. 2007-ben a Gazdagodni az európai sokszínű mezőgazdasági gyakorlatok által egy többértékű képzés érdekében Leonardo pályázat keretén belül 28 diák, 2 alkalommal részt vehetett Karcagon (Magyarország) és Amiensben (Franciaország) szakmai gyakorlaton. 2009-ben folytatódott a franciaországi Le Paraclet iskolával elkezdett közös projekt, melynek keretén belül 16 diák vehetett részt Amiensben szakmai gyakorlaton. 2010-ben a tanárok szakmai fejlődését, fejlesztését célzó pályázat megírásában vesz részt. Az Innovatív és interaktív modulok a szakképzésben címmel megírt Leonardo pályázatban magyarországi, németországi, belga, valamint romániai célközösségek, tanárok vesznek részt. 2013-ban szintén egy Leonardo pályázat keretén belül tapasztalatcserére került sor a bábolnai lovas iskola és a székelykeresztúri Zeyk Domokos Szakiskola diákjai között. 10 diák vehetett részt szakmai tapasztalatcserén: az iskolánk diákjai lószerszámok elkészítési módjával, az ottani diákok pedig a lótartás, valamint lovaglás csínjával-bínjával ismertették meg a résztvevőket. 2014-2016-ig zajlott az Erasmus+ pályázat a Differentes cultures on same stage (Különböző kultúrák ugyanazon a színpadon) címmel, melyben Magyarország, Olaszország, Törökország mellett részt vett az iskolánk is. 2018-ban egy 2 éven át tartó Erasmus+ pályázatban vett részt az iskola magyarországi, török, finn, olasz intézményekkel közösen. A pályázat a diákoknak adott teret ahhoz, hogy szakmai, illetve nyelvi tudástárukat bővíthessék. 2019-ben Erasmus+ TRY projektünk futott portugál és lengyel partnerekkel, melynek célja a fenntarthatóság, a nyelvi, kommunikációs készségek bővítése. Az elmúlt évek során számos, Tanfelügyelőséggel közös projektben voltunk partnerek. A 2013-2014-es tanévtől működik az iskolában a sofőriskola. Most is folyamatban vannak projektjeink, melyek az iskola épületének felújítását célozzák meg, ilyenek a: POR-projekt (iskolafelújítás), valamint a MOL-projekt (az iskola bentlakásának felújítása). A fent említett eszköztárbeli, anyagi, valamint a nemzetközi kapcsolatok terén felsorolt szakmai, illetve tapasztalatcserék sora nem ér itt véget. Baciu Gyöngyvér, volt intézményvezetőnek fontos volt a jó kollegiális közösség kialakítása és fenntartása, minek érdekében évente megszerveződtek a jelesebb ünnepek, továbbá pedagógusok számára szervezett kirándulások. Megköszönve az összegző-rendszerező beszélgetést Baciu Gyöngyvérnek, az iskola tantestületének nevében kívánom, hogy örömét lelje az oktató-nevelő tevékenységben, a diákok közt zajló mindennapokban, hogy menedzseri tapasztalatait örömmel ossza meg az új igazgatóval. Kiss József intézményvezetőnek kitartást, sikereket, innovatív megoldási módokat, nyitottságot kívánok. Kornis Melinda