Továbbképző a transzformatív oktatás témakörében

2023. december 13-án a Zeyk Domokos Technológiai Líceum tanárai az Erasmus + VETPact projekt keretén belül továbbképzőn vettek részt. A továbbképző a fent megnevezett projekt egy állomása, melynek tartalma a projekt előző, El Salvador-i, szakaszában megismert Curriculum és az ehhez kapcsolódó módszerek továbbadása, szórása a Zeyk Domokos Technológiai Líceum pedagógusközössége felé.

A képzéssorozatot a képzést tartó tanárok két részre, illetve két alkalomra tagolták, melynek első fázisa zajlott az említett időszakban. A képzésanyagot átadó pedagógusok, Baciu Gyöngyvér, Balázs Mihály és jómagam, Kornis Melinda, a módszerek szelekciójánál azokra fektettük a hangsúlyt, melyeket a november 21-26 közötti időszakban kipróbálhattunk a projekt El Salvador-i szakaszában. Természetesen a projekt számtalan ismert és kevésbé ismert módszert, eljárási módot, fejlesztési területet foglal magába. A projektben résztvevő országok (Magyarország, Spanyolország, Kolumbia, El Salvador, Románia) egy könyvecske formájában mind hozzátették a már meglévő curriculum vázához a maguk alkalmazott jógyakorlataikat, módszereiket. A képzés egy P4C Bingó játékkal vette kezdetét (P4C Philosophy for Children,Philosophy for Community), melynek lényege úm. bizonyíthatatlan állítások mellett állást foglalni, illetve ilyen állításokhoz keresni személyeket, akik ezekkel egyetértenek, hisznek bennük. Továbbá érintve volt a Klímaváltozás kérdésköre: egy képzeletbeli Egyet értek- nem értek egyet vonal mentén kellett állást foglalniuk a résztvevőknek adott kijelentések mellett vagy ellen.

A Csínytevések -barométer játék egy kicsit az iskolai konkrét helyzetekhez kalauzolta a résztvevőket azáltal, hogy az egyes csoportok 10 cédulából álló képes- szöveges csínytevés leírásokat, különböző helyzetbemutatásokat kaptak, melyeket rangsorolniuk kellett a súlyosság mértéke szerint.

Az életminőséget célzó módszer eljátszásánál megadott, olyan fontos kártyák közül kellett a pedagógusoknak választaniuk, mint többek között, az Egészség, Család, Internet, Egészséges ételek….stb. és csoportokban kellett úgy rangsorolják egymást, a kezükben a választott kártyákkal, ahogy a kiscsoportokban sikerült egymást, vita által meggyőzniük, mindannyian hangsúlyozva a kezükben levő kártya fontosságát.

A Négy sarok módszer szerint a terem négy sarkába négy műfajt helyeztünk el: Sci -fi, Vígjáték, Románc, Akció. A résztvevők választhattak, hogy melyik műfaj mellé állnak. Az így kialakult csoportoknak érvelniük kellett, hogy miért az adott műfaj mellé álltak. Időközben, ha a másik csoportokból valaki meggyőződött, hogy nem jó csoportot választott, átállhatott egy másik műfajhoz. A képzést egy önismereti játék zárta, mely azt célozta, hogy tudatosítsuk a magunkról alkotott képünket és azt, hogy hogyan látnak mások. A képzéssorozat második fázisa 2024 január hónapjára van tervezve, ahol a P4C módszer kerül bemutatásra.

Ezúton is köszönetünket fejezzük ki az Orbán Balázs Gimnázium vezetőségének és munkaközösségének, hogy rendelkezésünkre bocsájtotta a tanintézmény dísztermét.

Áldott ünnepeket kívánunk minden kollegának, diákoknak és szülőknek. Kornis Melinda, pedagógus tanácsadó tanár