Közérdekű információk az online oktatással kapcsolatosan

  1. Az online oktatás a GoogleClassroom platformon keresztül történik
  2. Azok a diákok, akiknek nincs megfelelő digitális eszköze vagy internethozzáférése, nyomtatott formában kapják meg a tananyagot osztályfőnöküktől/tanítójuktól
  3. Pontosan “érkezzetek” az online órákra; megfelelő öltözékben
  4. A tanórákon csak a meghívott diákok vehetnek részt
  5. A mikrofon legyen kikapcsolva, kivéve, amikor beszélsz, a tanár engedélyével;
  6. Az oktatás videós órákból (google meet), illetve a classroomba feltöltött anyagok tanulmányozásából, tesztek, feladatok megoldásából áll
  7. A jelenlétet ellenőrizzük, a hiányzásokat beírjuk a naplóba
  8. Az online “betyárkodás” – pl. osztálytársaid letiltása a classroomban magaviselet levonással büntetendő
  9. Fontos a személyes adatok védelme, ezért: Tilos az órákat rögzíteni, a résztvevőkről felvételt készíteni; (ezek engedély nélküli közzététele bűncselekménynek számít!). A tanáraidtól kapott anyagokat tilos külső felületen megosztani
  10. A szülőknek joguk van az online oktatással kapcsolatosan visszajelzéseket küldeni az osztálynevelőhöz/ tanítónőhöz/ óvónőhöz; az osztályfőnök online kapcsolatba léphet a szülőkkel a gyermekeik classroom-ján keresztül.

Az iskola titkárságán munkanapokon 8-10 óra között van ügyfélfogadás. A gs.zeykdomokos@eduhr.ro mailcímre elektronikusan is el lehet küldeni a kéréseket.

 

Kitartást online tanuláshoz!

 

Baciu Gyöngyvér, igazgató