Vége fele tart az Erasmus+ Try projekt

Igen, megpróbáltuk- We tried- és a sok közös eszmecsere, megbeszélés, non formális tevékenység végeredménye egy játék összeállítása lett.

A legutóbbi, Portugáliában töltött időszak alatt iskolánk diákjainak lehetőségük adódott bemutatni a csapatuk által elképzelt, megálmodott tanórán kívüli (de nemcsak) tevékenységek során is alkalmazható játéktervet.

A projekt, jelenleg éppen a tárgyiasítás, tárgyiasodás előtti szakasznál tart.

Elkészült a játékterv, a szabályzat megírása, valamint a játékelemek, kellékek pontos megtervezése.

Az Agymaraton címet viselő játék sok pedagógus és diák tanórai tevékenységét teheti színessé, változatossá az elkövetkező időszakban, mivel bármely tantárgy keretén belül, nagycsoportos tevékenységek során is könnyedén alkalmazható. Kelléktára az alkalomnak, tananyagnak, életkori sajátosságoknak megfelelően variálható, bővíthető. Szabályrendszere sokszintű, nehézségi fokokat magában ölelő. Érdekessége, hogy játszható szerencsefaktorral vagy akár annak kiiktatásával.

A kreativitás, csapatszellem, gondolkodás, problémamegoldás mellett, konkrét feladatok elvégzését is megcélozza és válaszellenőrzési lehetőségre is keretet biztosít az apró pontok megszerzésének elvén.

Az életkori megkötések nagyon flexibilisen kezelhetőek, mivel már 7 éves kortól akár 99 éves korig játszható a társasjáték.

A játékosok száma min.2- max. 28-30 lehet.

A játék lényege, hogy kék kártyákon feladatok, piros kártyákon pedig diszciplínák területéről összegyűjtött kérdések vannak felsorakoztatva. A lépegető mezők is kékek, pirosak és tetszőlegesen körberakhatóak az osztályteremben, nincsen kötött színrend és sorrend.

A játékosok (csapatok) egy-egy játékbábut választanak (hat különböző színű bábu közül), majd elhelyezik a Start mezőn. A kártyákat megkeverjük és a játékosok által könnyen elérhető helyre tesszük. A START mezővel indítva, a mezőket tetszés szerinti sorrendben és alakzatban egy tágas helyiség padlójára helyezzük, úgy, hogy az utolsó, sorzáró mező a FINISH legyen. A játék során, amennyiben a kártyák elfogynak, úgy az összegyűjtött csomagot megkeverve, ismét játékba helyezzük (ezáltal is jobban rögzülnek az érintett tudáspróbák, tudományterületek)

A játék kellékeit iskolánk diákjai készítik el díszes kivitelezésben.