Új sorozatot indítunk SzakMA néven

Egy jól választott szak ma, érintsen bármely területet, egy jövőbeli szakma gyakorlását, illetve a fejlődő világgal együtt, egy választott szakma alapjait képezheti. Mindannyian érzékeljük a körülöttünk zajló társadalmi, kulturális, gazdasági, demográfiai folyamatok robbanásszerű felgyorsulását, változását, sokszínűségét illetve változékonyságát. Az információk halmazával szembesülünk nap, mint nap, mely információk megtalálnak bennünket véletlenszerűen sétálgatva az úton, szemezgetve az interneten, célzottan (akár reklámok által), vagy általunk követve azok vonalát, aktuális érdeklődésünk függvényében. Az információk gyors, képi, folyamat-bemutatószerű elérése, lehetővé teszi képességek gyors kialakítását, követve akár egy-egy internetes bemutatót.(Hogyan készült…) Nagyon gyakran egy újabban frissített tudományos kutatás eredményeképpen előző információk, megvalósítási módok válnak korszerűtlenné, elavulttá. Természetesen azoknak is megvolt a létjogosultságuk a maguk idejében, sőt ráépültek előzetes tapasztalatokra. Fontos szem előtt tartanunk, hogy, az a tudás, képesség adag, amit egyszer elsajátítottunk, az a mienk és az idő, a divat, a kultúra óriáskerekén korszakonként újból előtérbe kerülnek egyes irányzatok, tendenciák, szakmák. Példaként említeném, hogy noha manapság divatosan öltözködni nagyon elérhető bárki számára, hiszen textilipari óriásvállalatok állítanak elő fejlett technológiákkal készült ruhadarabokat, mégis ismét teret kezd hódítani az egyedi, emberi, az a termék, melyet egy ember saját kezével készített, varrt, hímezett, font, javított szívét- lelkét beletéve.

A hamarosan útnak induló sorozatunkkal a szakmák témakörét szeretnénk érinteni. Nagyon nehéz megválaszolni egy 14 éves kamasz gyereknek, hogy mi is szeretne lenni, ha „nagy” lesz, mely szakma/ák mellett köteleződne el. Nagyon gyakran csak vállmegvonással adja a felnőtt tudomására, hogy neki mindegy, nincsen kialakult jövőképe e tekintetben. És hogy is lehetne? Hiszen az esetek többségében elég korlátolt (anyagi, földrajzi, kulturális, társadalmi, személyiségbeli faktorok tekintetben) a továbbtanulási lehetőségek skálája, az iskolát, pályát választó diák előtt nem áll egy példakép, nem érzékelt, közvetlenül kipróbálva, semmiféle szakmát, nincsen fogalma egy adott szakma mibenlétéről, nem tudja meghatározni, hogy ő miben jó, nem kapott visszajelzést, pozitív megerősítést az értékeiről, erősségeiről.

Ha szeret tanulni a gyerek, információkat gyűjteni és megvan az ezek megtartására irányuló képessége, földrajzilag közel lakik egy középiskolával rendelkező városhoz, a családjában vannak , bármilyen területen,tanult emberek, egész kicsi korában kialakult a kíváncsiság benne a világ történései iránt, akkor dönthet elméleti, vokacionális, illetve szaklíceum vagy szakiskola mellett. Ezt a döntését támogathatja vagy ellenezheti a környezete. Az is lehet, hogy nincsen kikérve a gyerek véleménye a pályaválasztás kapcsán, hogy a szülő dönt helyette. De lehet egy erős meggyőzőerővel, küzdőerővel megáldott gyerek, aki szembeszáll a család hagyományaival, elveivel és a saját útját szeretné járni. Előfordulhat, hogy anyagilag nem tudja támogatni a család…

A változatok, változók, helyzetek száma egyedi, nem foglalható sablonok közé. Ahol, emberi tényezők szerepelnek, a maguk személyiségjegyeivel és öröklött vagy alakuló, mindig változó, pszichikus folyamataival ott nehéz előre legyártott képleteket felállítani az élet bármely területén.

Induló rövidperces bemutatóinkkal azokra a tényezőkre, folyamatokra, illetve személyiségbeli tulajdonságokra szeretnénk rávilágítani, amelyek fontosak az iskola, profil, illetve később a pályaválasztásnál. A bemutató sorozat keretén belül betekintést nyerhetnek az érdeklődők a Székelykeresztúron tanulható szakmák világába is. A maximum 5 percből álló, 12 részes sorozat ilyenképpen a következő témákat érintené: -a pályaválasztást meghatározó tényezők:- érdeklődés/kíváncsiság, motiváció, képességek, készségek, tudás/ismeretek, kitartás/tehetség/ elhivatottság, továbbá: – a szakmák világa, szakmák bemutatása, iskola bemutató.