ASZTALOS SZAK

A képzés ideje: 3 év

Főbb Tárgyak:

 • Faipari anyagismeret
 • Asztalos anyagismeret,
 • Technológiai anyagok
 • Műszaki rajz
 • A faanyag kézi megmunkálásának technológiája
 • A faanyag gépi megmunkálásának technológiái
 • A fűrészáru gyártása
 • Alkotóelemek megmunkálása számítógép vezérlésű gépekkel
 • Bútoresztétika
 • Gazdasági nyilvántartás a faiparban
 • Bútorok technikai dokumentációjának összeállítása,

A szak szépségei: A fa az ember egyik legrégebbi barátja. Gyümölcsöt, árnyékot, friss levegőt, virágot, nyugalmat ad életében, kidöntve, pedig szinte megszámlálhatatlan szebbnél szebb termék készíthető belőle. A legősibb alapanyag, amely elkíséri az embert egész életén át, a bölcsőtől a koporsóig.  Sokszor próbálták már a fát helyettesíteni más anyaggal, de igazán sohasem sikerült. Egy-egy jó tulajdonságát felül lehet múlni, de összességében szinte minden anyaggal felveszi a versenyt. Az asztalos szakma sokoldalú ismereteket kíván. A faanyag jó tulajdonságain kívül ismerni kell annak hátrányait, azok kiküszöbölési lehetőségeit, a feldolgozáskor alkalmazott segédanyagok egész sorát. Jártasnak kell lenni a kézi szerszámok és a korszerű megmunkáló eszközök, gépek használatában. Ismerni kell a régi és új szerkezeti megoldásokat, és tudni kell azt megfelelő formába önteni. Az asztalos készíti a: bútorokat, ajtókat, ablakokat, kapukat, faburkolatokat (padló, fal, mennyezet), a falépcsőket, beépített szekrényeket, belső térelválasztókat, galériákat. Az asztalos szakma a legintelligensebb szakmák közé sorolható. Aki fával dolgozik, sohasem felejtheti el, hogy „élő” anyagot munkál meg, két egyforma tulajdonságú deszka nem kerül a kezébe. A nem szakszerűen előkészített faanyag még évek múlva is „dolgozik”, nem kis bosszúságot okozva ezzel a megrendelőnek. Az asztalos munkája az ősi hagyományokat és a korszerű technológiákat ötvözve teszi szebbé, barátságosabbá, hangulatosabbá az emberi környezetet.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek: Városunkban és a környező falvakban számos kisebb-nagyobb méretű faipari cég működik. Ezek közül megemlítenénk egy néhányat: -Famos R.T., S.C. Benatti S.R.L., Vector-Com  S.R.L., Comind –Lemn Marosi S.R.L, Szélmob S.R.L.- amelyekkel iskolánk partnerségi kapcsolatban van. A faipari szakon tanuló diákjaink, e cégeknél végzik az összevont szakmai gyakorlataikat, s így már diákéveik alatt lehetőségük nyílik megismerkedni, az asztalos szakma szépségeivel és buktatóval egyaránt. Azon diákokat, akik a gyakorlati tevékenység alatt megfeleltek a cég elvárásinak, tanulmányaik befejezése után szakmunkásként alkalmazzák. A partnercégek közül kiemelném a Famos RT előnyös kínálatát, aki a biztos és jól képzett munkaerő utánpótlás biztosítása érdekében a diákokkal szerződést köt, mely szerint a tanulókat tanulmányaik ideje alatt ösztöndíjba részesíti és az iskola befejezése után, munkahelyet biztosít számukra.

Úgy érzem, nem hagyhatom szó nélkül azt a tévhitet, amely szerint az asztalos szakmáról az van kialakulva a köztudatban, hogy fiúknak való szakma. Ez egyáltalán nem így van, hiszen a faiparnak, bútorkészítésnek nagyon sok olyan mozzanata munkafázisa van (furnérillesztés, festés, intarziakészítés, felületkezelés, restaurálás, javítások, minőségellenőrzés, csomagolás stb.) amelyhez a kifinomult női ízlésre, kezekre, pontosságra, kitartásra van szükség. Aki erről meg szeretne győződni,  ajánlom, látogasson el bármelyik faipari céghez. Én biztatom a fiúk mellett mindazokat a lányokat, akik szeretik a fa illatát, a szép bútorokat, ne habozzanak, válasszák bátran a faipari szakosztályt, hiszen pillanatnyilag az egyik legkeresettebb szakmunkás az asztalos. Ezt bizonyítják a majdnem napjában megjelenő apróhirdetések, amelyek szerint különböző cégek asztalos szakmunkásokat alkalmaznak.

Tantermek, műhelyek: faipari szakterem, műszakirajz kabinet, multimédiaterem, informatika labor, kézműhely, gépműhely,

Bentlakás és étkezde: Iskolánk bentlakással és korszerű étkezdével áll a diákok rendelkezésére.

A Zeyk Domokos Iskolaközpontban tanultam és tapasztaltam meg nagyon sok mindent. Mindezért hálával tartozom volt tanáraimnak.Amikor bekerültem nem voltak elvárásaim, nem volt célom. De látva az iskola rohamos fejlődését, az egyre jobb tanár-diák viszony kialakulását, egyre jobban kezdett tetszeni. A 2003-ba induló első faipari szakosztályba iratkoztam, és mint kiderült a szaktanárnő is új volt az oktatás terén, de bebizonyította rátermettségét, teljes szívéből és lelkéből tanított, részt vett megyei szakversenyeken ahol diákjai mindig az átlagnál jobban teljesítettek, és sok jó szakember került ki a kezei alól. Tanulmányaimat folytatva beiratkoztam a 2006-ba indult faipari technikumba, amely a 12-13-dik szaklíceumi osztály volt. 2008-ban a sikeres szakvizsga és érettségi után az Universitatea Transilvania Brasov faipari mérnöki tanhallgatója vagyok. Társaimmal ellentétbe nagy előny számomra hogy megvannak a faipari alapismereteim, ismerem a faipari gépeket, anyagokat, a munkafolyamatokat stb, ennek köszönhetően minden szaktantárgyból megvannak az alapismereteim, így sokkal könnyebben elsajátíthatom a szak fortélyait.

Gy. A. iskolánk volt diákja